boule

1. Magnus -Birgitta stuga 92: 11 vinster + 84

2. Ronny – Elisabeth stuga 80: 10 vinster + 23

3. Harry – Evy stuga 57: 9 vinster + 43

4. Torgny – Ingliz stuga 2: 9 vinster + 28

5. Jan – Gunbritt stuga 3: 9 vinster + 12

6. Åke – Berit stuga 96: 7 vinster + 22

7. Stigert – Frank stuga 86 :6 vinster – 19

8. Erik – Gun-Britt stuga 39: 5 vinster – 9

9. Roy – Marianne stuga 78: 5 vinster – 9

10. Gun- Lotta stuga 51: 5 vinster – 20

11. Christina – Kristina stuga 75: 5 vinster – 47

12. Lasse -Ulla stuga 13: 4 vinster – 20

13. Bo – Monika stuga 48: 4 vinster – 21

14. Bertil – Elsie stuga 49: 3 vinster – 43