25  april     09:00  Arbetsdag   

21   maj     15:00  Tips-Bingo   (Kristi himmelfärds dag)

 23  maj     10:00   Årsstämma 

 30  maj     15:00  Tips-Bingo   ( Pingstafton)  

19   juni     Midsommarfest    (Se program anslagstavla och Facebook)

20  juni      15:00  Tips-Bingo                                                                                            

18   juli      09:00  Arbetsdag

18   juli      13: 00  Hantverksutställning  ( Se program anslagstavla ) 

Under juli kommer vi att ha Tips-Bingo på måndagskvällar

(Se anslagstavla och Facebook)                                                                                                  

Knipanmästerskap  i boule,  se anmälan och tid på anslagstavlan.

Knipanmästerskap  i golf  får vi återkomma med, när och var den spelas.

April-Sep. kl 18:00 Torsdagsträffen vid boulbanan

29  aug   09:00  Arbetsdag