PROGRAM FÖR KNIPAN 2013

27 april 09:00 Arbetsdag

9 maj 15:00 Tips- Bingo

11 maj 10:00 Årsstämma

19 maj 15:00 Tips- Bingo

21 juni Midsommarfest (se program på anslagstavla och Knipans hemsida)

22 juni 15:00 Tips- Bingo

29 juni Kom- Gå (se program på anslagstavla och Knipans hemsida)

7 juli 15:00 Tips- Bingo

13 juli 09:00 Arbetsdag

14 juli 15:00 Tips- Bingo

21 juli 15:00 Tips- Bingo

28 juli 15:00 Tips- Bingo

4 aug 15:00 Tips- Bingo

7 sep 09:00 Arbetsdag

Knipanmästerskap i boule och andra aktiviteter sätts upp på anslagstavlan.