För dig som har en emailadress @knipan.se så har det varit problem att nå mailserver senaste dagarna. Problemet med certifikat skall vara löst nu.