Den 21 april har du möjlighet att göra en insats för stranden på Östra Stranden. Kusträddarna har då en städdag. Läs mer på www.kustraddarna.se