Christina meddelar att tyvärr är Gå-festen inställd i år pga för få deltagare.