Då är det dags!

KNIPAN PÅ G 2013-06-29

komga1komga2

• Man anmäler sig ensam eller i par (makar, sambos, kompisar m.m.)

• Man blir tilldelad att laga antingen förrätt, huvudrätt eller efterrätt.
(Uppgift om vilken rätt erhålls ca 1 vecka innan).

• Lottningen avgör sedan vart man ska gå respektive vem som ska komma till vem.

• Man äter alltså på 3 olika ställen under kvällen och träffar 6 andra par
(2 nya par på varje ställe).

• För att kunna genomföra detta är det väldigt viktigt att tiderna hålls

17.30 Förrätt

18.30 Huvudrätt

20.00 Efterrätt

• Man ansvarar själv för att ta sig från det ena stället till det andra.

Vi samlas kl. 16.30 i ladan, där kuverten delas ut och en drink serveras.

Senare på kvällen träffas vi åter i ladan och dansar/lyssnar på bra underhållning
kl. 21.00 – 24.00.
Pris per person kr 50:-

Meddela gärna, när Du anmäler Dig, om Du är allergisk mot någon mat!

Anmäl Er senast den 14 juni till:
Christina Hedenberg  telefon070-62 04 768
Torgny Wilzén  telefon 070-29 84 199
Marianne Nilsson    telefon 070-27 20 913

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Trivselkommittén