Hej alla stugägare på Knipan!

Under den rådande Coronapandemin och med de restriktioner som våra myndigheter har beslutat så har styrelsen för Knipan beslutat följande;

Arbetsdagen den 25 april genomförs, men det kommer inte att serveras något kaffe i Ladan. Arbetena delas ut av Sverker och stugägarna sprider sig över hela området för att inte ha direktkontakt med varandra. De övriga arbetsdagarna 18 juli och 29 augusti är inplanerade och vi får senare ta ställning till hur vi gör då.

Knipans årsstämma skjuts på framtiden eftersom vi inte får samlas fler än 50 personer i en grupp. Styrelsen följer utvecklingen och kallar till årsstämma så snart det sker lättnader så detta är möjligt.

Tipspromenader och övriga aktiviteter ställs in för närvarande.

Midsommarfirandet ställs in om det inte kommer andra direktiv från våra myndigheter.

Spontana träffar vid Boulebanan är OK så länge man inte är fler än 50 personer.

Golfbanorna är öppna för spel.

Vi får fortfarande gå ut i naturen så passa på att ta långa promenader.

Det är sig inte riktigt likt när vi planerar för sommarsäsongen denna sommar men vi får hoppas på en ljusning och lyssna på vad våra myndigheter kommer fram till för att vi ska skydda oss så gott det går.

Enligt uppdrag av styrelsen på Knipan

 

Bengt Gustafson

Sekreterare