I samband med årets fastighetsdeklaration begärde Skatteverket in adresser till samtliga stugägare. Föreningen deklarerar för marken, och respektive stugägare för sin stuga.