På Knipan har vi en emaillista för enbart medlemmar. Den används när vi vill nå ut med något speciellt direkt till medlemmar. Anmäl gärna din email till  info@knipan.se . Ange Namn och stugnummer.