Årets föreningsstämma kommer att hållas Lördagen den 31 maj kl. 10.00.

Läs kallelse här.

Tag med utskickade handlingar till mötet. (Har du inte fått Verksamhetsberättelse etc  kan de skickas på anmodan, skicka mail till info@knipan.se)

Välkomna!

/Styrelsen