Läs kallelse här.

Tag med utskickade handlingar till mötet. (Har du inte fått Verksamhetsberättelse etc  kan de skickas på anmodan, skicka mail till info@knipan.se)